Specijalista za BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju

Specijalista za BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju

 • Beograd, Jurija Gagarina br. 14
 • Ostalo
 • Stalni posao
 • Ljudski resursi
 • Store

We vragen

 • Humor en enthousiasme
 • Een echte teamspeler
 • Een klantvriendelijke houding

Tražimo

 • Orijentisanost na ispunjenje ciljeva
 • Analitičnost
 • Orijentisanost na rešavanje problema
 • Oko za detalje
 • Visok fokus na kvalitet

Zašto Ahold Delhaize Serbia?

 • 200,000 evra UNICEFovoj akciji "Tako mali da bi u srce stali" <br><p>za modernizaciju i opremanje neonatalnih jedinica u Kragujevcu i Novom Sadu.</p>
 • Inclusivity T
 • ŽIVI PUNIM SRCEM <br> Kultura brižnosti, dobri međuljudski odnosi i inkluzivnost

Specijalista za BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju

Ova radna pozicija više nije dostupna

Razmišljate o novom karijernom koraku unutar naše kompanije? Na pravom ste mestu!

 

Naši zaposleni su naš najvažniji i najveći kapital i zajedno igramo ključnu ulogu u realizaciji kontinuiranog uspeha poslovanja i dostizanja strateških ciljeva Delhaize Serbia.

 

Ukoliko te karakterišu timski duh, ambicioznost, želja za kontinuiranim razvojem i napretkom, želeli bismo da te upoznamo.

 

Čekamo baš tebe!

 

Opis posla:

 

 1. Odgovoran je za praćenje zakonske regulative iz BZR i ZOP oblasti, kao i regulative na nivou Ahold Delhaize grupe te u skladu sa tim izradu i ažuriranje opštih i pojedinačnih akata kao što su Akt o proceni rizika, politika, procedura, radna uputstva, opšti obrasci i sve dodatne potrebne i pripadajuće dokumentacije
 2. Odgovoran je i za organizaciju sprovođenja svih mera za bezbedan rad i ZOP u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji definišu oblasti BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju
 3. Kreira dokumentaciju za učestvovanje na tenderu po pitanju potencijalnih kompanijskih partnera iz oblasti BZR i ZOP i učestvuje u odabiru istih
 4. Organizuje preventivne preglede opreme za rad, URO i elekto instalacija u zakonskim rokovima i odgovoran je za kontrolu izveštaja koje dostavljaju partneri, nastalih prilikom provere ispravnosti i funkcionalnosti sredstava i opreme za bezbedan rad i ZOP, kao i prilikom provere preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju. O svemu navedenom vodi evidenciju i po potrebi izveštava i uključuje sve povezane organizacione delove na nivou kompanije
 5. Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 6. Kontroliše, koordinira i učestvuje u evidentiranju slabosti i rizika koji negativno utiču na bezbedan rad i ZOP, kao i mogućnost štetnih radnji i incidentnih situacija i izveštava o njima
 7. Sarađuje sa nadležnim državnim organima i inspekcijama, priprema dokumentaciju i izveštaje, vodi evidencije o predatim dokumentima i materijalima, priprema materijal za odbranu na sudu u slučaju zahteva za podnošenje prekršajnog postupka protiv kompanije i odgovornih lica, organizuje i otklanja utvrđene nedostatke od strane inspekcijskih organa nadležnih za BZR i ZOP samostalno, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama na nivou kompanije i/ili partnerima sa kojima kompanija ostvaruje saradnju
 8. Posećuje, komunicira i obilazi sve objekte i organizacione delove kompanije radi praćenja primenjenih mera iz domena BZR i ZOP, kao i utvrđivanja verodostojnosti izveštaja podnetih od strane partnera sa kojima kompanija ostvaruje saradnju, za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju, prema prethodno utvrđenom planu u saradnji sa rukovodiocem
 9. Organizuje i koordinira proces utvrđivanja nastalih povreda na radu nakon prijave slučaja od strane kompanijskog, nadležnog rukovodioca, prikuplja potrebnu dokumentaciju i dostavlja nadležnoj inspekciji rada. O svemu navedenom vodi evidenciju i čuva prikupljenu dokumentaciju
 10. Priprema i sprovodi obuku, testiranje i kontrolu osposobljenosti zaposlenih iz domena BZR i ZOP, koordinira i učestvuje u vođenju evidencije osposobljenosti, vodi evidenciju o sprovedenim obukama organizovanih u skladu sa zakonskim aktima i kompanijskim procedurama, kao i arhiviranje istih (Obrazac br. 6, evidencije o osposobljenosti ZOP itd) za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju. Organizuje i upućuje zaposlene na periodične ili ciljane lekarske preglede u Medicinu rada, prikuplja lekarske izveštaje o izvršenom pregledu i vodi evidenciju o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenih za obavljanje poslova
 11. Odgovoran je da inicira i organizuje zabranu rada na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih
 12. Proverava i nakon svih ispunjenih uslova daje saglasnost na izrađenu projektnu dokumentaciju prilikom gradnje ili rekonstrukcije maloprodajnog objekta (i ostalih objekata) sa stanovišta ispunjenosti zakonskih BZR i ZOP mera zaštite; proverava i nakon svih ispunjenih uslova daje saglasnost prilikom otvaranja ili primopredaje maloprodajnog objekta. Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 13. Redovno izveštava neposredno nadređenog rukovodioca i odgovara za verodostojnost svih podnetih izveštaja i dostavljenih podataka

 

Stepen stručne spreme: IV stepen

Vrsta stručne spreme: Tehnička i druga

Radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, vozačka dozvola B kategorije

Vaša prijava

 

U Delhaize Serbia naši zaposleni su naša prednost broj jedan, najveći kapital koji nam omogućuje da uvek budemo bolji i uspešno realizujemo naše strateške ciljeve. Ukoliko ste zainteresovani da postanete karika našeg neraskidivog lanca uspeha, pošaljite nam svoju biografiju.

 

Radujemo se Vašoj prijavi na https://karijera.delhaizeserbia.rs/otvorene-pozicije.

 

Svaki naš zaposleni je tretiran pravično, sa poštovanjem i dostojanstvom.

Pružamo jednake mogućnosti i posvećeni smo zapošljavanju, osposobljavanju, nagrađivanju i promovisanju osoba u skladu sa njihovim individualnim talenatima i sposobnostima. Prihvatamo raznolikost i jednake mogućnosti su usmerene na sve zaposlene i buduće zaposlene bez obzira na rasu, boju, pol, veru, godine, poreklo, porodični status, status veterana, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi kriterijum zabranjen važećim saveznim, državnim, lokalnim ili međunarodnim zakonima

Pročitaj sve o radnoj poziciji

Šta je sledeće?

1
Test ličnosti i opštih sposobnosti

Postajemo nestrpljivi da te upoznamo, ali pre toga biće potrebno da uradiš testove ličnosti i opštih sposobnosti. Testovi nisu teški, a nama pomažu da formiramo nešto dublji utisak o tvojim veštinama. Engleski i Excel su testovi koji se podrazumevaju, a dodatni test zavisi od pozicije za koju se prijavljuješ. Ukoliko uspešno prođeš ovaj krug, sledi upoznavanje i razgovor sa našim kolegama iz HR-a.

2
Upoznavanje

Ovo je „tvoje“ vreme! Želimo da bolje upoznamo tebe kao osobu i očekujemo da budeš iskren/a, otvoren/a, motivisan/a i da nam pokažeš ko si i na koji način možeš da doprineseš kao član/ica našeg tima. Sa druge strane, radujemo se da sa tobom podelimo dodatne informacije o samoj poziciji i timu za koji apliciraš, te prenesemo energiju koja pokreće našu kompaniju, predstavimo našu kulturu i vrednosti.

3
Tvoj potencijalni tim

Tvoj budući tim! Na finalnom razgovoru, imaćeš priliku da razgovaraš i da se bliže upoznaš sa kolegama sa kojima ćeš sarađivati i sa kolegama koji će voditi tvoj tim. Tada razgovaramo malo više o tvojim znanjima, iskustvu i načinu na koji razmišljaš. Ukoliko imaš dodatna pitanja ili nejasnoće, ovo je prava prilika da saznaš sve odgovore!

4
Donošenje lepih vesti

Ako nakon razgovora odlučimo da postaneš deo našeg tima, naši regruteri će te ponovo pozvati, saopštiti ti lepe vesti i predstaviti ponudu i benefite koje naša kompanija pruža.

5
Postaješ deo Delez Srbija tima!

Dobro došao/la u Delez Srbija tim, tim koji kreira budućnost kupovine!
#TuJedniZaDruge