21 децембар 2022

Naša kompanija ponovo je dobila potvrdu za posvećenost održivom razvoju, jer nam je drugu godinu zaredom Forum za odgovorno poslovanje uručio priznanje „Šampion održivosti“. U nastojanju da tržištu ponudimo zdravu i kvalitetnu hranu, razvili smo proizvodnju pilećeg mesa bez antibiotika, a taj projekat je ove godine prepoznat kao najznačajniji u oblasti inovacija u poslovanju.

U saradnji sa Katedrom za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, razvili smo i primenili koncept uzgoja i proizvodnje pilećeg mesa bez upotrebe antibiotika, a proizvod je na tržište plasiran početkom 2022. Ovaj projekat je nagrađen u okviru podcilja 9.4 Agende Ujedinjenih Nacija održivog razvoja, koja se odnosi na inovacije u poslovanju.

„Srećni smo što je prepoznata naša mislija da svakog dana kupcima pružamo zdrave i kvalitetne proizvode. Ovo je u svakom smislu projekat održivog poslovanja, jer smo zahvaljujući svesrdnoj pomoći naših dugogodišnjih partnera sa Fakulteta veterinarske medicine razvili novi način ishrane živine. Rezultat toga je sveže pileće meso u čijoj proizvodnji i tokom trajanja uzgoja nisu korišćeni antibiotici, ali i redukcija štetnih gasova u procesu proizvodnje“, kaže Nemanja Nenić, rukovodilac kvaliteta, integriteta proizvoda i održivosti naše kompanije.

Naša kompanija dobila je i priznanje za doniranje hrane najugroženijima, doprinos borbi protiv siromaštva i ostvarenju ciljeva održivog razvoja u 2022. godini.

Dopada ti se Delez Srbija?

Pogledaj otvorene pozicije i pronađi svoje mesto među nama!