Security Team Manager

Security Team Manager

 • Beograd, Jurija Gagarina br. 14
 • OsnovneStudije
 • Stalni posao
 • Ostalo
 • Maxi

Tražimo

 • Orijentisanost na ispunjenje ciljeva
 • Timski igrač
 • Izražene liderske veštine
 • Orijentisanost na rešavanje problema
 • Orijentisanost na uslugu
 • Sklonost ka usavršavanju
 • Sklonost ka novim tehnologijama

Zašto Ahold Delhaize Serbia?

 • POKAŽI SMELOST <br> Globalni uticaj, zajednica, smelost i inovacije
 • Career opportunities T
 • 50,000 evra Banci hrane Beograd <br><p>za nabavku vozila koja će direktno dostavljati hranu udruženjima.</p>

Security Team Manager

Razmišljate o novom karijernom koraku unutar naše kompanije? Na pravom ste mestu!

 

Naši zaposleni su naš najvažniji i najveći kapital i zajedno igramo ključnu ulogu u realizaciji kontinuiranog uspeha poslovanja i dostizanja strateških ciljeva Delhaize Serbia.

 

Ukoliko te karakterišu timski duh, ambicioznost, želja za kontinuiranim razvojem i napretkom, želeli bismo da te upoznamo.

 

Čekamo baš tebe!

 

Naš Menadžer za bezbednost treba da:

 

1. Planira strukturu tima za bezbednost i definiše kompetencije zaposlenih, usmerava i nadgleda rad tima, u skladu sa zakonskim propisima, aktima društva, odlukama rukovodstva i poslovnom politikom društva
2. Odgovoran je za kreiranje, koordiniranje, prevenciju i kontrolu načina sprovođenja mera bezbednosti u svim objektima društva
3. Sprovodi bezbednosne provere svih kandidata pre angažovanja ili zaposlenih pre promene radne pozicije
4. Organizuje rad i odgovoran je za rezultate rada u svom timu: Definiše ciljeve, delegira zadatke saradnicima, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi pravila društva i informiše zaposlene o svim novinama. Vodi evidenciju osposobljenosti zaposlenih
5. Procenjuje i identifikuje bezbednosne izazove, rizike i pretnje po društvo, analizira stepen konkretnih rizika, kako se oni ispoljavaju i manifestuju, izrađuje i predlaže za usvajanje normativna akta iz oblasti bezbednosti, fizičko-tehničke zaštite i iz oblasti zaštite od požara u delu korektivnih mera, kao i postupke u vanrednim situacijama u skladu sa važećim zakonima i otkrivenim rizicima i stara se o njihovoj primeni
6. Predlaže kadrovske i tehničke resurse neophodne u procesu unapređenja sistema bezbednosti društva
7. Kontroliše poštovanje procedura i procesa u skladu sa standardima i pravilima društva i sprovodi mere obezbeđenja, održavanja i pravilne upotrebe protivpožarne opreme i objekata, u cilju sprečavanja kvarova, praćenja rezultata i razvoj zaposlenih u oblasti zaštite od požara u delu korektive
8. Prikuplja informacije o reputaciji eksternih saradnika (dobavljači, klijenti, korisnici)
9. Učestvuje u tenderima i ugovorima u saradnji sa NFR
10. Kontroliše kvalitet izvršenja plana godišnjih remonta
11. Analizira predloge saradnika po pitanju uvođenja novih tehnologija i savremene opreme u domenu fizičko-tehničkog obezbeđenja i zaštite od požara (u delu korektive)
12. Prati troškove održavanja protivpožarne opreme, troškove usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i transporta novca. Kontroliše i analizira dostavljene mesečne izveštaje u smislu kvaliteta i kvantiteta obavljenog posla. Kontroliše kvalitet evidencija koje vode saradnici u timu.
13. Organizuje vođenje evidencije kršenja mera bezbednosti, evidencije o krivičnim delima i zloupotrebama, sprovođenje mera protiv prekršilaca i kreira sistemske mere na smanjenju kršenja mera i prevenciji incidentnih situacija.
14. Komunicira sa ovlašćenim predstavnicima davaoca usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja, davaoca usluga transporta novca i hartija od vrednosti, davaoca usluga za radove na sistemima tehničke zaštite i sa ovlašćenim predstavnicima davaoca usluga zaštite od požara u delu korektive. Rešava tekuće probleme, detektuje probleme u realizaciji usluga od strane davaoca i predlaže najpovoljnija rešenja. Organizuje proces kontrole kvaliteta pruženih usluga od strane davaoca svih predmetno navedenih usluga
15. Ostvaruje aktivnu saradnju sa nadležnim državnim organima i kontroliše način vođenja evidencije o predatim dokumentima i materijalima
16. Koordinira aktivnosti unutar društva u slučaju proglašenja vanredne situacije iz domena za koji je zadužen
17. Angažuje se u komisijama za istragu vanrednih događaja
18. Prati i primenjuje zakonsku regulativu u domenu svog delokruga rada
19. Dužan je da primenjuje mere zaštite u skladu sa stepenom osposobljenosti za rad na svom radnom mestu
20. Dužan je da primenjuje sve usvojene standarde i procedure
21. Odgovoran je za primenu i poštovanje svega navedenog
22. Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktima društva

Vaša prijava

 

Radujemo se Vašoj prijavi i predlažemo Vam da obavestite svog trenutnog menadžera o zainteresovanosti za novu poziciju, a potom nam dostavite svoju biografiju.

 

Svaki naš zaposleni je tretiran pravično, sa poštovanjem i dostojanstvom.

Pružamo jednake mogućnosti i posvećeni smo zapošljavanju, osposobljavanju, nagrađivanju i promovisanju osoba u skladu sa njihovim individualnim talenatima i sposobnostima. Prihvatamo raznolikost i jednake mogućnosti su usmerene na sve zaposlene i buduće zaposlene bez obzira na rasu, boju, pol, veru, godine, poreklo, porodični status, status veterana, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi kriterijum zabranjen važećim saveznim, državnim, lokalnim ili međunarodnim zakonima.

Pročitaj sve o radnoj poziciji

Šta je sledeće?

1
Test ličnosti i opštih sposobnosti

Postajemo nestrpljivi da te upoznamo, ali pre toga biće potrebno da uradiš testove ličnosti i opštih sposobnosti. Testovi nisu teški, a nama pomažu da formiramo nešto dublji utisak o tvojim veštinama. Dodatni testovi zavisi od pozicije za koju se prijavljuješ. Ukoliko uspešno prođeš ovaj krug, sledi upoznavanje i razgovor sa našim kolegama iz HR-a.

2
Upoznavanje

Ovo je „tvoje“ vreme! Želimo da bolje upoznamo tebe kao osobu i očekujemo da budeš iskren/a, otvoren/a, motivisan/a i da nam pokažeš ko si i na koji način možeš da doprineseš kao član/ica našeg tima. Sa druge strane, radujemo se da sa tobom podelimo dodatne informacije o samoj poziciji i timu za koji apliciraš, te prenesemo energiju koja pokreće našu kompaniju, predstavimo našu kulturu i vrednosti.

3
Tvoj potencijalni tim

Tvoj budući tim! Na finalnom razgovoru, imaćeš priliku da razgovaraš i da se bliže upoznaš sa kolegama sa kojima ćeš sarađivati i sa kolegama koji će voditi tvoj tim. Tada razgovaramo malo više o tvojim znanjima, iskustvu i načinu na koji razmišljaš. Ukoliko imaš dodatna pitanja ili nejasnoće, ovo je prava prilika da saznaš sve odgovore!

4
Donošenje lepih vesti

Ako nakon razgovora odlučimo da postaneš deo našeg tima, naši regruteri će te ponovo pozvati, saopštiti ti lepe vesti i predstaviti ponudu i benefite koje naša kompanija pruža.

5
Postaješ deo Delez Srbija tima!

Dobro došao/la u Delez Srbija tim, tim koji kreira budućnost kupovine!
#TuJedniZaDruge

Imate još pitanja?

Get in touch with:

Zainteresovani? Pošaljite nam svoju prijavu!

Dopada ti se Delez Srbija?

Pogledaj otvorene pozicije i pronađi svoje mesto među nama!