Budi on TOP

Saznajte više o prvom delu ovog uzbudljivog putovanja naših talentovanih pojedinaca kroz "Find Your Place" program!

U sklopu prvog dela programa, posetili su distributivne centre u Staroj Pazovi i za Internet prodaju, gde su se upoznali se sa logistikom i procesima lanca snabdevanja. Kroz treninge poput Design Thinking-a i Elevator Pitch radionica, razvijali su kreativno razmišljanje i komunikacione veštine. Takođe su imali priliku da ojačaju timsku saradnju kroz posebne Team Building aktivnosti.

U nastavku saznajte detaljnije od samih učesnika o prvom delu programa kao i njihovim utiscima:

1. Prvi dan i sastanak dobrodošlice

Naš prvi dan u kompaniji Delez ostavio je izuzetno snažan utisak na mene. Sastanak dobrodošlice i predstavljanje su bili izuzetno srdačni i pružili su nam nezaboravno iskustvo. Oduševio me je način koji su nas svi zaposleni dočekali i koliko su bili angažovani i posvećeni našoj integraciji.

Dejan Virijević, Potpredsednik Sektora Operacija i Lanca snabdevanja, zajedno sa ostalim članovima tima zaduženim za ovogodišnji FYP program, srdačno nas je pozdravio i predstavio nam kompaniju, njen istorijski razvoj i organizacionu kulturu. Nakon toga, sledila je kratka prezentacija nas, članova FYP programa, kako bismo se bolje predstavili kompaniji i kako bismo se međusobno upoznali. Tokom ove prezentacije, uvidela sam koliko su se svi trudili da se predstave na najbolji mogući način ističući naše različitosti u pogledu obrazovanja i ličnih interesovanja, ali  da nas povezuje jedno - želja da svoj karijerni put započnemo upravo u ovoj kompaniji.

Nakon toga, usledilo je upoznavanje sa našim mentorima, tzv. „Badijima“. Imam privilegiju da mi badi bude Nebojša Vlahović, distrikt menadžer, koji mi je od prvog trenutka ne samo mentor, već i oslonac i podrška u mom profesionalnom razvoju.

 

- Marina Đoković, FYP polaznica u sektoru Operacija 

2. Obilazak Mega Maxi-ja Viline vode u sklopu Onbordinga

Prilikom obilaska Mega Maksija upoznala sam se sa aktivnostima koje se sprovode  na svakodnevnom nivou, kao što su dopuna rafova, usluživanje kupaca, skladištenje robe, održavanje higijene, rešavanje reklamacija;  ali i sa radom red beat aplikacije i honeywell uređaja.

Takođe, upoznala sam se i sa obukom kroz koju prolaze novozaposleni. Shvatila sam koliki je značaj obuke jer novozaposlenima pruža priliku da se upoznaju sa kasom i vagama koje se nalaze na voću, delikatesu, mesari i pekari, ali im pomaže i da steknu potrebna znanja o proizvodima, radnim procedurama i korporativnim vrednostima što doprinosi većoj produktivnosti i pružanju bolje usluge potrošačima.

 - Tamara Tovilović, FYP polaznica u sektoru Operacija 

3. Upoznavanje sa sektorom, dani sa Badijem i grupni sastanci

Sektor operacija vidim kao ključnu kariku u čitavom sistemu poslovanja i upravo iz ovog razloga smatram da sam na pravom mestu započeo svoju karijeru. Poslovni razvoj vidim kroz kooperaciju sa svojim kolegama, mentorima, badijima kao i kroz upoznavanje organizacione kulture. Sa samom kompanijom sam se najbolje upoznao kroz grupne sastanke. 

Na grupnim sastancima imao sam priliku da se upoznam sa hijerarhijom u sektoru, ključnim procesima u radnjama i povezanošću timova. U sagledavanju celokupne slike kompanije pomogao mi je moj buddy sa svojim iskustvom i savetima jer je njegov karijerni razvoj imao sličan početak mom. Kod svog badija, pronašao sam razumevanje i pomoć pri svakom koraku.

 

- Bojan Ivković, FYP polaznik u sektoru Operacija

4. Alumni sastanak sa prošlogodišnjom generacijom FYP

Kroz program imali smo priliku i da se upoznamo sa prošlogodišnjim polaznicima Find Your Place talent programa. Na sastanku su oni razmenili svoja iskustva i reflektovali o svom napretku od završetka programa.

Bivši polaznici su istakli značaj mentorstva i podrške koju su dobili tokom svog učešća u talent programu. što im je omogućilo da prošire svoju mrežu kontakata i steknu uvid u različite delove poslovanja kompanije.

Mnogi su istakli da im je ovo iskustvo pomoglo da razviju ključne veštine, poput liderstva, timskog rada i javnog nastupa koje su im sada od velike koristi u svakodnevnom radu.

Ovaj sastanak sa alumnistima je još jednom potvrdio važnost kontinuiranog učenja i razmene iskustava za lični i profesionalni razvoj.

 - Anastasije Popović, FYP polaznik u sektoru Finansija 

5. Obilazak Distributivnog centra u Staroj Pazovi

Mogu slobodno reći da se posetom DC-a u Staroj Pazovi moj pogled na maloprodaju i čitav lanac snadbevanja, proces da bi jedan proizvod stigao do krajnjeg potrošača, promenio.

 Distributivni centar u Staroj Pazovi predstavlja ključnu kariku koja veoma efikasno povezuje proizvođače i potrošače na prostoru čitave Srbije. Omogućava brzu distribuciju robe i optimizaciju lanca snabdevanja.

 Na mene je najveći utisak ostavila ta profesionalnost kod svih zaposlenih, organizacija i funkcionisanje svakog aspekta  kao i preciznost i tačnost svih procesa.

Tehnologija koja se koristi, od slušalica (pick by voice) do viljuškara umnogome doprinosi celokupnoj efikasnosti. Pored toga, impresioniran sam i veličinom DC-a od čak 82.000m², gde je izazov obići sve, a tek tako dobro funkcionisati u istom.

- Filip Simić,  FYP polaznik u sektoru Operacija

6. Obilazak Distributivnog centra za internet prodaju

Obilazak Distributivnog centra za Internet prodaju je na mene ostavio jak i pozitivan utisak.

Imali smo priliku da saznamo kako funkcioniše jedan složeni proces koji podrazumeva pravovremenu distribuciju od centralnog magacina do centra za internet prodaju, a onda i ka samom potrošaču. Ceo proces je osmišljen od prvog do poslednjeg koraka tako da kupac dobije na vreme sve što je naručio, a procenat tačnih i pravovremenih isporuka dokazuje da su zaposleni u svim sektorima posvećeni svom poslu, od prijema, slaganja, pripreme i pakovanja robe u vozila pa sve do transporta i isporuke. Izazovi sa kojima se susreću zaposleni su vrlo kompleksni, a načini na koje ih rešavaju, kako bi kupcu pružili zadovoljstvo, su impresivni.

Bojana Krezović, FYP polaznica u sektoru Ljudskih resursa i organizacionog razvoja 

7. Design Thinking trening

Design Thinking je metoda koja pruža efikasan pristup rešavanju kompleksnih problema i može se primeniti u različitim situacijama. Trening je bio veoma interaktivan i predavač nas je kroz različite radionice podstakao na razmišljanja van ustaljenih okvira, na razvijanje empatije, brže generisanje ideja, kao i ispravno definisanje izazova i razumevanje problema koji rešavamo, kako bismo došli do pravog rešenja. Timski rad i značaj feedback-a su sastavni deo ovog procesa i verujem da je ovaj trening mojim kolegama i meni doprineo boljem razumevanju kreativnog procesa i inovativnog pristupa rešavanju problema.

- Katarina Jevrić, FYP polaznica u sektoru Operacija

8. Elevator pitch radionica

Na nedavnoj Elevator pitch radionici sam stekla dragoceno iskustvo u efikasnom prezentovanju ideja u ograničenom vremenu. Razvijanje i izražavanje ključnih poruka u svega nekoliko minuta je korisna veština. Ova radionica pružila mi je praktične alate za uspešno komuniciranje sa ciljem impresioniranja sagovornika u kratkom vremenskom okviru. Sada sam spremnija za izazove brzog prezentovanja u profesionalnom okruženju.

-  Anđela Tasić, FYP polaznica u sektoru Operacija

9. Tim Bilding 

 Timbilding nam je pružio priliku da primenimo ključne sposobnosti, uključujući koordinaciju, kreativnost i rešavanje problema u stvarnom vremenu. Kroz uspešnu saradnju, uspeli smo da prevaziđemo izazove i efikasno rešimo zadatke. Iskustvo u escape room-u dodatno je pojačalo moje veštine u radu u timu i istaklo važnost komunikacije i zajedničkog rada. Ova aktivnost bila je izuzetna prilika za profesionalni razvoj i jačanje timskog duha unutar kompanije.

-  Anja Smiljanić, FYP polaznica u sektoru Marketinga

10. Social Network trening

Važnost društvenih mreža je u porastu što utiče na mene kao pojedinca da razvijam svoje digitalne veštine  i gradim pozitivnu sliku o sebi i kompaniji. Kroz primere sportskih dešavanja i eksluzivnih intervjua, Ivan Minić  je približio uticaj društvenih mreža na izgradnju ličnog brending-a. Umrežavanje s ljudima iz različitih sfera interesovanja na neformalnim događajima otvara mogućnosti za poslovne uspehe, pružajući priliku za razmenu ideja, stvaranje nekonvencionalnih partnerstava i širenje horizonta kroz raznolike perspektive.

Barbara Klikovac, FYP polaznica u sektoru Operacija

Ovo predstavlja samo početak priče o njihovom putovanju kroz "Find Your Place" program. Pratite nas kako biste saznali više o ovoj uzbudljivoj avanturi i saznali kako se naši talentovani pojedinci integrišu i razvijaju unutar naše kompanije.